ทัวร์ภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามัน แหลมพรหมเทพ เกาะพีพี อ่าวมาหยา 4วัน 2คืน


ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามัน ดูพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรมเทพ ชมความงามของอ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ภูเก็ต

เจอกันที่จัดนัดพบ
เวลา รายการท่องเที่ยว
19.30 น
เจอกันที่จัดนัดพบ และออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต
ตรัง - วัดพระทอง - ย่านเมืองเก่า - ยอดเขารัง - แหลมพรหมเทพ - หาดป่าตอง
เวลา รายการท่องเที่ยว
06.00 น
ทานมื้อเช้าที่เมืองตรัง (1) จากนั้น ออกเดินทางต่อ
10.00 น
นำท่านชมพระผุดที่ วัดพระทอง (Unseen In Phuket) จากนั้นเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ชาวจีนในสมัยโบราณตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต "ย่านเมืองเก่า" สไตล์ชิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ และทานอาหารกลางวัน (2)
บ่าย
นำท่านชมบรรยากาศของเมืองภูเก็ตบน ยอดเขารัง ยอดเขาที่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในภูเก็ต และเดินทางเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 น
ออกเดินทางชมพระอาทิตย์ตกดินอันสวยงามที่ แหลมพรหมเทพ จากนั้น นาท่านสู่ หาดป่าตอง ท่องเที่ยวราตรี และทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - อ่าวโละซามะ - อ่าวปิเละ - ถ้ำไวกิ้ง - หาดลิง - เกาะไข่ - ตลาดปล่อยของ
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น
ทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น
ออกเดินทางสู่ท่าเรือรัษฎา เปลี่ยนพาหนะเป็นเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี สวรรค์ของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเล่นน้าทะเล ดาผิวน้า ชมปะการังน้าตื้น ชม อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ก้องโลก "เดอะบีช" เดินทางต่อไปเล่นน้า ดาผิวน้าที่ อ่าวโละซามะ อ่าวที่ยังอุดมไปด้วยปะการังและสัตว์ทะเลนานาชนิด
11.30 น
แวะ อ่าวปิเละ เล่นน้าดาผิวน้า สถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่า "สระว่ายน้ากลางทะเล" และผ่าน ถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลางทะเล ที่เคยถูกค้นพบโดยนักเดินเรือโบราณและเขียนรูปวาดโบราณ โดย Captain Cook ผู้โด่งดัง
12.00 น
แวะหาดลิง ชมลิงที่อาศัยอยู่บนเกาะ จานวนมากเล่นกับนักท่องเที่ยวหาอาหารบนชายหาด
12.30 น
ทานอาหารกลางวัน (4) บนเกาะพีพีดอน และดาผิวน้าชมแนวปะการังที่นับว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของทะเลอันดามัน ชมปลาหลากชนิด ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที
15.00 น
พักผ่อนที่ เกาะไข่ เกาะเล็กๆ ที่ มีปลานานาชนิดเป็นจานวนมาก ก่อนเดินทางกลับสู่ท่าเรือภูเก็ต
17.00 น
เดินทางกลับสู่ที่พัก อาบน้า เปลี่ยนเสื้อผ้า ตามอัธยาศัย
18.00 น
นาท่านสู่ ตลาดปล่อยของ ตลานนัดที่มีของที่ระลึก อาหารพื้นเมือง ร้านน่านั่งชิลๆมากมาย อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
วัดฉลอง - จุดชมวิว 3 อ่าว - กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.00 น
ทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระ
09.30 น
Check out จากที่พัก และออกเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต จากนั้นเดินทางผ่านหาดราไวย์ เพื่อไปยัง จุดชมวิว 3 อ่าว วิวด้านบนสวยงามประทับใจมากๆ และทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง (6)
บ่าย
ออกเดินทางกลับ กทม. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ระหว่างทางทานอาหารเย็นอิสระ
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

กรุณาเลือกวันเดินทาง


สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 0 มื้อ