ทัวร์ชัยภูมิ ชมทุ่งดอกกระเจียว มอหินขาว 2วัน 1คืน โดยรถตู้


ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวชัยภูมิ ชมทุ่งดอกกระเจียว ชม “มอหินขาว” สโตนเฮนจ์เมืองไทย เที่ยวฟาร์มโชคชัย แวะชม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

กรุณาเลือกวันเดินทาง


สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 4 มื้อ