ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช (4วัน3คืน) CHARTER FLIGHT บินตรงภูเก็ต พีเรียตสงกรานต์


ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช 4วัน3คืน บินตรงภูเก็ต นำเที่ยวเกาะเฮ เกาะราชา สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี เขาพิงกัน เขาตาปู ถ้ำลอดเสม็ดนางชี บินตรง เหมาลำ ฉลองวันหยุดยาว พิเศษ !! น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

กรุณาเลือกวันเดินทาง


สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ