ทัวร์อุดร หนองคาย บึงกาฬ ชมวิวแม่น้ำโขงแบบพาโนราม่า 3วัน2คืน


ไฮไลท์การเดินทาง

ถ่ายรูปกับวัดที่สวยติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย วัดผาตากเสื้อ ให้ท่านสักการะบูชา และชมวิวแม่น้ำโขงแบบพาโนราม่า ท่านสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงที่ถือว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา และมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร ขึ้นชม Sky Walk ไฮไลท์ของวัดจากจุดชมวิววัดผาตากเสื้อ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

กรุณาเลือกวันเดินทาง


สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ