ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 4วัน 2คืน โดยรถตู้


ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวเชียงใหม่ แม่กำปอง ถ่ายรูปสวยๆกับ “ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว” ที่ม่อนแจ่ม “คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ” คาเฟ่น่ารักสีสันสดใส จิบชา ณ “ไร่ชาลุงเดช” ถ่ายรูปกับร้านคาเฟ่น่ารักๆอีกแห่ง “Stay Wild & Café”

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 27 พ.ย. - 30 พ.ย. 63 6,700 6,700 6,700 - - 1,800
booking 04 ธ.ค. - 07 ธ.ค. 63 6,900 6,900 6,900 - - 1,800
booking 11 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 63 6,900 6,900 6,900 - - 1,800
booking 18 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 63 6,900 6,900 6,900 - - 1,800
booking 25 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 63 7,900 7,900 7,900 - - 2,300
booking 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 64 8,900 8,900 8,900 - - 2,300
booking 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 64 8,900 8,900 8,900 - - 2,300
booking 01 ม.ค. - 04 ม.ค. 64 8,900 8,900 8,900 - - 2,300

วันเดินทาง

รหัสทัวร์

THAI_00109

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ