ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ 1 day trip โดยรถตู้


ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวสวยผึ้ง ชมฟาร์มแกะ ชมน้ำตกเก้าโจน ถ่ายรูปร้านกาแฟน่ารักๆ ที่มาพร้อมสีสันสดใส “ร้านต้นขนมหวานและสะพานกาแฟ” ช็อปปิ้งตลาดโอ๊ะป่อย แวะบ้านหอมเทียน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 27 ก.ย. - 27 ก.ย. 63 1,299 - - - - -
booking 03 ต.ค. - 03 ต.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 04 ต.ค. - 04 ต.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 10 ต.ค. - 10 ต.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 11 ต.ค. - 11 ต.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 17 ต.ค. - 17 ต.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 18 ต.ค. - 18 ต.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 24 ต.ค. - 24 ต.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 25 ต.ค. - 25 ต.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 31 ต.ค. - 31 ต.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 01 พ.ย. - 01 พ.ย. 63 1,299 - - - - -
booking 07 พ.ย. - 07 พ.ย. 63 1,299 - - - - -
booking 08 พ.ย. - 08 พ.ย. 63 1,299 - - - - -
booking 14 พ.ย. - 14 พ.ย. 63 1,299 - - - - -
booking 15 พ.ย. - 15 พ.ย. 63 1,299 - - - - -
booking 21 พ.ย. - 21 พ.ย. 63 1,299 - - - - -
booking 22 พ.ย. - 22 พ.ย. 63 1,299 - - - - -
booking 28 พ.ย. - 28 พ.ย. 63 1,299 - - - - -
booking 29 พ.ย. - 29 พ.ย. 63 1,299 - - - - -
booking 05 ธ.ค. - 05 ธ.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 06 ธ.ค. - 06 ธ.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 12 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 13 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 19 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 20 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 26 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 27 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 63 1,299 - - - - -
booking 31 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 63 1,499 - - - - -
booking 01 ม.ค. - 01 ม.ค. 64 1,499 - - - - -
booking 02 ม.ค. - 02 ม.ค. 64 1,499 - - - - -
booking 03 ม.ค. - 03 ม.ค. 64 1,499 - - - - -
booking 04 ม.ค. - 04 ม.ค. 64 1,290 - - - - -

วันเดินทาง

รหัสทัวร์

THAI_00115

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 1 มื้อ