ทัวร์อุบลฯ แซ่บสะออน ม่วนอุบล UNSEEN โขงเจียม เขมราฐ 3วัน 2คืน บินแอร์เอเชีย


ไฮไลท์การเดินทาง

ม่วนอิหลี๋ โขงเจียม ม่วนชื่น เมืองชิคเขมราฐริมโขง มหัศจรรย์วัดเรืองแสง ประติมากรรมธรรมชาติสามพันโบกงามตา ย้อนรอยอารยธรรมผาแต้ม ขอพรพญานาคสีรุ้ง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 24 เม.ย. - 26 เม.ย. 64 7,888 7,888 7,888 1,300 5,888 1,500
booking 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 64 7,888 7,888 7,888 1,300 5,888 1,500

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อุบลราชธานี

วันเดินทาง

รหัสทัวร์

THAI_00121

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
น้ำหนักกระเป๋า 7 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ