ทัวร์อุบลราชธานี ไหว้พระวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว 3วัน2คืน


ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวขัวน้อยบ้านชีทวน เข้าชมวัดถ้ำคูหาสวรรค์ ชมวิวแม่น้ำสองสี ไหว้พระวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว เที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม และ สามพันโบก ล่องเรือไปยัง หาดหงส์ อีกหนึ่งเสน่ห์แห่งลำน้ำโขง เดินช้อปตลาดคนเดินทุ่งศรีเมือง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 07 มิ.ย. - 09 มิ.ย. 65 6,666 6,666 6,666 - - 2,000
booking 11 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 65 7,555 7,555 7,555 - - 2,000

วันเดินทาง

รหัสทัวร์

THAI_00133

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ