ทัวร์อุดร หนองคาย บึงกาฬ ชมวิวแม่น้ำโขงแบบพาโนราม่า 3วัน2คืน


ไฮไลท์การเดินทาง

ถ่ายรูปกับวัดที่สวยติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย วัดผาตากเสื้อ ให้ท่านสักการะบูชา และชมวิวแม่น้ำโขงแบบพาโนราม่า ท่านสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงที่ถือว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา และมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร ขึ้นชม Sky Walk ไฮไลท์ของวัดจากจุดชมวิววัดผาตากเสื้อ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 07 มิ.ย. - 09 มิ.ย. 65 6,666 6,666 6,666 - - 2,000
booking 11 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 65 7,555 7,555 7,555 - - 2,000

วันเดินทาง

รหัสทัวร์

THAI_00134

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ