ทัวร์เวียดนาม บินเหมาลำ ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน


ไฮไลท์การเดินทาง

ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นิงห์บิงห์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 13 ต.ค. - 16 ต.ค. 65 16,999 16,999 16,999 6,000 - 4,000
booking 20 ต.ค. - 23 ต.ค. 65 16,999 16,999 16,999 6,000 - 4,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

พฤ. 13 ต.ค. - อา. 16 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

BIVN_VZ00068

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ