ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์


ไฮไลท์การเดินทาง

บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน VIETJET (VZ) เที่ยวครบ เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน บริการน้าหนักกระเป๋า 20 KG/ท่าน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ญี่ปุ่น


กรุณาเลือกวันเดินทาง


สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ