ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน รีพลัสเบย์ 3วัน 2คืน บิน(CX)


รหัสทัวร์

HK_CX00079

วันเดินทาง

25 ต.ค. - 27 ต.ค. 62

สายการบิน

Cathay Pacific (CX)


รายละเอียด


จำนวนผู้เดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม