ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี นองปิง 3วัน 2คืน บิน(CX)


รหัสทัวร์

HK_CX00083

วันเดินทาง

สายการบิน

Cathay Pacific (CX)


รายละเอียด


จำนวนผู้เดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม