ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี นองปิง 3วัน 2คืน บิน(CX)


รหัสทัวร์

HK_CX00083

วันเดินทาง

24 ต.ค. - 26 ต.ค. 62

สายการบิน

Cathay Pacific (CX)


รายละเอียด


จำนวนผู้เดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม