ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน บิน(CX)


รหัสทัวร์

HK_CX00092

วันเดินทาง

11 ต.ค. - 14 ต.ค. 62

สายการบิน

Cathay Pacific (CX)


รายละเอียด


จำนวนผู้เดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม