ทัวร์อียิปต์ จอร์เเดน ไคโร กีซ่า เดดซี เพตร้า อัมมาน เจอราช 8วัน 5คืน บิน(MS)


รหัสทัวร์

EG_MS00012

วันเดินทาง

31 ธ.ค. - 07 ม.ค. 63

สายการบิน

Egypt Air (MS)


รายละเอียด


จำนวนผู้เดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม