ทัวร์จอร์เเดน ชมเมืองเพตรา ล่องทะเลทรายวิดิรัม พอกโคลนทะเลสาปเดดซี 6วัน 3คืน บิน(RJ)


รหัสทัวร์

JO_RJ00011

วันเดินทาง

สายการบิน

Royal Jordanian (RJ)


รายละเอียด


จำนวนผู้เดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม