ทัวร์จอร์เเดน ชมเมืองเพตรา ล่องทะเลทรายวิดิรัม พอกโคลนทะเลสาปเดดซี 6วัน 3คืน บิน(RJ)


รหัสทัวร์

JO_RJ00011

วันเดินทาง

27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63

สายการบิน

Royal Jordanian (RJ)


รายละเอียด


จำนวนผู้เดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม