ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน (PG)


รหัสทัวร์

MM_PG00019

วันเดินทาง

30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63

สายการบิน

Bangkok Airways (PG)


รายละเอียด


จำนวนผู้เดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม