ทัวร์จีน อู่อี๋ซาน ขนมเหนียวมรกต ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี 4วัน 3คืน บิน(3U)


รหัสทัวร์

CN_3U00015

วันเดินทาง

26 ต.ค. - 29 ต.ค. 62

สายการบิน

Sichuan Airlines (3U)


รายละเอียด


จำนวนผู้เดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม