ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย ทองหยอด เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4วัน 3คืน บิน(CZ)


รหัสทัวร์

CN_CZ00022

วันเดินทาง

25 พ.ย. - 28 พ.ย. 62

สายการบิน

China Southern Airlines (CZ)


รายละเอียด


จำนวนผู้เดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม