ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย ทองหยอด เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว 4วัน 3คืน บิน(CZ)


รหัสทัวร์

CN_CZ00022

วันเดินทาง

24 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 62

สายการบิน

China Southern Airlines (CZ)


รายละเอียด


จำนวนผู้เดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม