ทัวร์จีน คุนหมิง ขนมไข่ปลา ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน บิน(MU)


รหัสทัวร์

CN_MU00017

วันเดินทาง

29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62

สายการบิน

China Eastern (MU)


รายละเอียด


จำนวนผู้เดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม