ทัวร์อเมริกาตะวันออก Countdown at Time Square 8วัน 6คืนบิน(CX)


รหัสทัวร์

US_CX00023

วันเดินทาง

28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63

สายการบิน

Cathay Pacific (CX)


รายละเอียด


จำนวนผู้เดินทางรายละเอียดเพิ่มเติม