พบทัวร์ 9 โปรแกรม เกาหลี

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์เกาหลี เกาะเจจู เดือนพฤษภาคม 2020 4วัน2คืน บินเจจูแอร์(7C) : รหัสทัวร์ KR_7C00006
8,500 06 พ.ค. - 31 พ.ค. 63
Jeju Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Jeju Air 7C2244 (02.25 - 09:20 ) 7C2243 (21:30 - 01.00 ) สุวรรณภูมิ
4วัน 2คืน
3,500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เมษายน 2563 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE) : รหัสทัวร์ KR_ZE00055
11,800 13 เม.ย. - 30 เม.ย. 63
Eastar Jet
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Eastar Jet ZE552 (22:00-23.30 / 02.35-03.05 น. ) ZE551 (21.30 - 01.30 น.) สุวรรณภูมิ
4วัน 2คืน
4,500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู พฤษภาคม 2563 4วัน 2คืน บินเจจูแอร์(7C) : รหัสทัวร์ KR_7C00008
11,000 01 พ.ค. - 31 พ.ค. 63
Jeju Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Jeju Air ZE552 (22:00-23.30 / 02.35-03.05 น. ) ZE551 (21.30 - 01.30 น.) สุวรรณภูมิ
4วัน 2คืน
3,500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ชมซากุระ เมษายน 2563 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE) : รหัสทัวร์ KR_ZE00054
12,400 01 เม.ย. - 12 เม.ย. 63
Eastar Jet
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Eastar Jet ZE552 (22:00-23.30 / 02.35-03.05 น. ) ZE551 (21.30 - 01.30 น.) สุวรรณภูมิ
4วัน 2คืน
3,500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์หรรษา อาสาพาไปเที่ยว 5วัน 3คืนบิน(LJ) : รหัสทัวร์ KR_LJ00109
14,900 05 พ.ค. - 26 ก.ย. 63
Jin Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Jin Air LJ002 (01.05 น.-08.25 น.) LJ001 (19.55 น. - 23.35 น.) สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน
400
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เกาหลี Cherry Blossom 5วัน 3คืน บิน(LJ) : รหัสทัวร์ KR_LJ00102
16,999 30 มี.ค. - 30 เม.ย. 63
Jin Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Jin Air LJ 002 (01.05 น.-08.25 น.) LJ 001 (19.55 น.-23.35 น.) สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน
800
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เกาหลีULTRA ENJOY SPRING 5วัน 4คืน บิน(LJ) : รหัสทัวร์ KR_LJ00108
19,900 11 ก.พ. - 30 เม.ย. 63
Jin Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Jin Air LJ002 LJ001 สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เกาหลีULTRA SPECIAL BUSAN 5วัน 4คืน บิน(7C) : รหัสทัวร์ KR_7C00004
21,900 11 ก.พ. - 10 เม.ย. 63
Jeju Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Jeju Air 7C2252 7C2251 สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เกาหลีULTRA PREMIUM FUN 5วัน 3คืน บิน(KE) : รหัสทัวร์ KR_KE00009
24,900 11 ก.พ. - 07 ต.ค. 63
Korean Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Korean Air KE652 KE651 สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ
จองด่วน