������������������

ทัวร์เกาหลี

เราให้บริการรับจัดนำเที่ยวในต่างประเทศ ในราคาเป็นกันเอง อาทิเช่น บริการรับจัด
ทัวร์เกาหลี ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์เกาหลีราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เกาหลีวันหยุด
ทัวร์เกาหลีปีใหม่ 

สนใจโทร. 02-184-6990, 02-184-6991
มือถือ 24 ชม. 064-639-6426, 082-645-5951, 097-978-9925, 065-639-5493


ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู กันยายน 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)
42% OFF
SAVE 4,500.-
  3,923
รหัสทัวร์ :: KR_ZE00048

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู กันยายน 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

31 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 
ส.ค.
ก.ย.

THB 10,800
THB 6,300
4,500
ประหยัดไป SAVE
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี เซจู ทุ่งดอกยูเชหรือทุ่งดอกเรป มีนาคม พฤษภาคม 4วัน 2คืน
6% OFF
SAVE 700.-
  8,724
รหัสทัวร์ :: KR_ZE00042

ทัวร์เกาหลี เซจู ทุ่งดอกยูเชหรือทุ่งดอกเรป มีนาคม พฤษภาคม 4วัน 2คืน

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 มี.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
 
พ.ค.

THB 10,900
THB 10,200
700
ประหยัดไป SAVE
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู พฤษภาคม 2563  4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)
41% OFF
SAVE 4,500.-
  6,949
รหัสทัวร์ :: KR_ZE00056

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู พฤษภาคม 2563 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563
 
พ.ค.

THB 11,000
THB 6,500
4,500
ประหยัดไป SAVE
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ตุลาคม 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)
38% OFF
SAVE 4,500.-
  9,880
รหัสทัวร์ :: KR_ZE00047

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ตุลาคม 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 
ต.ค.

THB 11,800
THB 7,300
4,500
ประหยัดไป SAVE
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เมษายน 2563  4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)
38% OFF
SAVE 4,500.-
  5,387
รหัสทัวร์ :: KR_ZE00055

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เมษายน 2563 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

13 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2563
 
เม.ย.

THB 11,800
THB 7,300
4,500
ประหยัดไป SAVE
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู มีนาคม 2563  4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)
38% OFF
SAVE 4,500.-
  4,590
รหัสทัวร์ :: KR_ZE00053

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู มีนาคม 2563 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 
มี.ค.

THB 11,900
THB 7,400
4,500
ประหยัดไป SAVE
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู พฤศจิกายน 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)
37% OFF
SAVE 4,500.-
  5,668
รหัสทัวร์ :: KR_ZE00049

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู พฤศจิกายน 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 
พ.ย.

THB 12,100
THB 7,600
4,500
ประหยัดไป SAVE
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู กุมภาพันธ์ 2563 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็(ZE)
36% OFF
SAVE 4,500.-
  5,533
รหัสทัวร์ :: KR_ZE00052

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู กุมภาพันธ์ 2563 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็(ZE)

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563
 
ก.พ.

THB 12,500
THB 8,000
4,500
ประหยัดไป SAVE
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ธันวาคม 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)
35% OFF
SAVE 4,500.-
  8,806
รหัสทัวร์ :: KR_ZE00050

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ธันวาคม 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 
ธ.ค.

THB 12,700
THB 8,200
4,500
ประหยัดไป SAVE
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี ICN37 บินค่ำ กลับเช้า (5D3N) KOREA หนีรัก มาพักร้อน บิน (XJ)
8% OFF
SAVE 1,000.-
  9,787
รหัสทัวร์ :: KR_XJ00045

ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี ICN37 บินค่ำ กลับเช้า (5D3N) KOREA หนีรัก มาพักร้อน บิน (XJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

03 มิ.ย. 2562 - 26 ก.ย. 2562
 
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

THB 12,999
THB 11,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Air Asia X

ทัวร์เกาหลี KOREA ก็ มาดิ ค๊าบบบ 5วัน 3คืนบิน(XJ)
8% OFF
SAVE 1,000.-
  8,655
รหัสทัวร์ :: KR_XJ00047

ทัวร์เกาหลี KOREA ก็ มาดิ ค๊าบบบ 5วัน 3คืนบิน(XJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
 
พ.ค.
มิ.ย.

THB 12,999
THB 11,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Air Asia X

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู มกราคม 2563  4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)
34% OFF
SAVE 4,500.-
  5,184
รหัสทัวร์ :: KR_ZE00051

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู มกราคม 2563 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
 
ม.ค.

THB 13,100
THB 8,600
4,500
ประหยัดไป SAVE
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ชมซากุระ เมษายน 2563  4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)
33% OFF
SAVE 4,500.-
  5,487
รหัสทัวร์ :: KR_ZE00054

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ชมซากุระ เมษายน 2563 4วัน 2คืน บินอีสตาร์เจ็ท(ZE)

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 เม.ย. 2563 - 12 เม.ย. 2563
 
เม.ย.

THB 13,700
THB 9,200
4,500
ประหยัดไป SAVE
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  5 วัน 3 คืน บิน(XJ)
7% OFF
SAVE 1,000.-
  4,646
รหัสทัวร์ :: KR_XJ00042

ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน บิน(XJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 0 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

14 เม.ย. 2562 - 30 พ.ค. 2562
 
พ.ค.

THB 13,888
THB 12,888
1,000
ประหยัดไป SAVE
Air Asia X

ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี ICN39 บินดึก กลับดึก 6วัน 3คืน KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก บิน(XJ)
7% OFF
SAVE 1,000.-
  9,874
รหัสทัวร์ :: KR_XJ00048

ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี ICN39 บินดึก กลับดึก 6วัน 3คืน KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก บิน(XJ)

จำนวนวัน
6วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

01 พ.ค. 2562 - 26 ก.ย. 2562
 
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

THB 13,999
THB 12,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Air Asia X

ทัวร์เกาหลี SNOW SEOUL CRUISE สัมผัสใบไม้ผลิบาน 5วัน 3คืนบิน(TW)
5% OFF
SAVE 700.-
  5,975
รหัสทัวร์ :: KR_TW00005

ทัวร์เกาหลี SNOW SEOUL CRUISE สัมผัสใบไม้ผลิบาน 5วัน 3คืนบิน(TW)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

18 มี.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
 
พ.ค.
มิ.ย.

THB 14,900
THB 14,200
700
ประหยัดไป SAVE
T'ways

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer มิถุนายน 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)
7% OFF
SAVE 1,000.-
  2,857
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00082

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer มิถุนายน 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
 
มิ.ย.

THB 14,999
THB 13,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer กรกฎาคม-สิงหาคม 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)
5% OFF
SAVE 800.-
  4,239
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00084

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer กรกฎาคม-สิงหาคม 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

02 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.

THB 14,999
THB 14,199
800
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

ทัวร์เกาหลี โซล ซอรัคซาน ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)
5% OFF
SAVE 800.-
  8,385
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00086

ทัวร์เกาหลี โซล ซอรัคซาน ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

30 ก.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

THB 14,999
THB 14,199
800
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

ทัวร์เกาหลี Beautiful Korea เกาหลี 5วัน 3คืน บิน(LJ)
4% OFF
SAVE 700.-
  9,890
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00085

ทัวร์เกาหลี Beautiful Korea เกาหลี 5วัน 3คืน บิน(LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

20 มี.ค. 2562 - 26 มิ.ย. 2562
 
พ.ค.
มิ.ย.

THB 15,900
THB 15,200
700
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

ทัวร์เกาหลี Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5วัน 3คืน บิน(7C)
4% OFF
SAVE 700.-
  9,500
รหัสทัวร์ :: KR_7C00004

ทัวร์เกาหลี Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5วัน 3คืน บิน(7C)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

22 มี.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562
 
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.

THB 15,900
THB 15,200
700
ประหยัดไป SAVE
Jeju Air

ทัวร์เกาหลี BUDGET JOURNEY DAEGU BUSAN 5วัน 3คืน บิน (TW)
4% OFF
SAVE 700.-
  9,859
รหัสทัวร์ :: KR_TW00006

ทัวร์เกาหลี BUDGET JOURNEY DAEGU BUSAN 5วัน 3คืน บิน (TW)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

22 มี.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562
 
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.

THB 15,900
THB 15,200
700
ประหยัดไป SAVE
T'ways

ทัวร์เกาหลี Jeonju Asan Seoul  เกาหลี 5วัน 3คืน บิน(7C)
4% OFF
SAVE 700.-
  9,883
รหัสทัวร์ :: KR_7C00005

ทัวร์เกาหลี Jeonju Asan Seoul เกาหลี 5วัน 3คืน บิน(7C)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

04 พ.ค. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
 
มิ.ย.

THB 15,900
THB 15,200
700
ประหยัดไป SAVE
Jeju Air

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer พฤษภาคม 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)
8% OFF
SAVE 1,200.-
  4,719
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00081

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer พฤษภาคม 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
 
พ.ค.

THB 15,999
THB 14,799
1,200
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer กันยายน 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)
6% OFF
SAVE 1,000.-
  5,250
รหัสทัวร์ :: KR_LJ00083

ทัวร์เกาหลี Enjoy Summer กันยายน 5วัน 3คืน บินจินแอร์ (LJ)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

09 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562
 
ก.ย.

THB 15,999
THB 14,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Jin Air

ทัวร์เกาหลี  Premium Jeonju Asdn Seoul 5วัน 3คืน บิน(KE)
3% OFF
SAVE 700.-
  9,573
รหัสทัวร์ :: KR_KE00009

ทัวร์เกาหลี Premium Jeonju Asdn Seoul 5วัน 3คืน บิน(KE)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

01 พ.ค. 2562 - 26 มิ.ย. 2562
 
พ.ค.
มิ.ย.

THB 22,900
THB 22,200
700
ประหยัดไป SAVE
Korean Air

ข้อมูลเที่ยวประเทศเกาหลีใต้


คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีความยาว 1,000 กิโลเมตร และกว้าง 216 กิโลเมตร  พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูนทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ประกอบด้วยเทือกเขาและหุบเขา ชั่วคราวตลอดชายฝั่งด้านตะวันออกสูงชันและทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออก ในขณะที่ชายฝั่งทางด้านใต้ และตะวันตกเทือกเขาค่อนข้างลาดลงต่ำสู่ที่ราบชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีโดยเฉพาะด้านการผลิตข้าว คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนบริเวณส่วนเหนือเส้นขนานที่  38  คือ ประเทศระบอบประชาธิปไตยสาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางใต้ และประเทศระบอบคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือ โดยถูกขั้นกลางโดยเขตปลอดทหาร มีประชากร 48.3 ล้านคน (ค.ศ. 2006 ) ประเทศเกาหลีใต้ประกอบไปด้วย 9 จังหวัด กรุงโซลเป็นเมืองหลวงของประเทศ และประกอบด้วยเมืองใหญ่ๆ 6 เมือง คือ ปูซาน แทกู อินชอน ควางจู แทจอน และอุลซาน รวมมีเมืองทั้งหมด 77 เมือง  88 มณฑล ใน 9 จังหวัด

ภูมิอากาศประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีมีสภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมี 4 ฤดูที่แตกต่างกันคือ
-ในปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน
ต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้นเป็นสัญลักษณ์ว่าฤดูใบไม้ผลิใดเริ่มขึ้นแล้ว

-ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

จะมีวันใดๆวันที่แสงแดดสดใสตลอดทั้งวันในฤดูร้อนซึ่งอากาศร้อนและมีฝนตกบ้าง ต้นไม้จะเขียวชอุ่มทั่วไป

-ระหว่างเดือนมิถุนายน
อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่า 20 องศาเซลเซียสเล็กน้อย ฤดูมรสุมปกติจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนมิถุนายน จนถึงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม

-ระหว่างเดือนสิงหาคม
อากาศจะร้อนและชื้นมาก

-ระหว่างเดือนกันยายน
ฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มขึ้นตอนปลายเดือนกันยายน ลมที่พัดจากแผ่นดินใหญ่นั้นจะทำให้อากาศแห้งและท้องฟ้าโปร่ง จึงเป็นช่วงที่อากาศเหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุด

-ระหว่างเดือนตุลาคม
ทิวทัศน์ทั่วทั้งประเทศจะมีสีสันสดใสใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีทองและสีแดงเต็มทั้งต้น

-ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
หลังจากเดือนตุลาคมผ่านไปแล้วในระหว่างเดือนพฤศจิกายนต้นไม้จะทำการผลิใบ หรือที่เราเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วง เพราะว่าต้นไม้ทุกต้นเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาว และเตรียมตัว เข้าสู่ช่วงหิมะตกนั่นเอง

-ระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์
อากาศจะหนาวเย็นและแห้งบางครั้งมีฝนหรือหิมะ ในช่วงนี้มักจะมีวันที่อากาศหนาวจะประมาณ 3-4 วันสลับกันกับวันที่อากาศอุ่นสบาย

การท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี
ปัจจุบันเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่คนไทยนิยมไปเที่ยวกันบ่อยๆ หลายๆท่านที่เดินทางไปเกาหลีจะต้องซื้อทัวร์เกาหลีกับบริษัททัวร์ชั้นนำในประเทศไทย เส้นปัจจุบัน บริษัท ตลาดทัวร์ จำกัด ก็เป็นบริษัทที่จัดนำเที่ยวเกาหลีราคาถูกโดยตรง แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อโปรแกรมทัวร์เกาหลีไปท่องเที่ยวเกาหลีอย่างไม่ขาดสาย คนไทยที่ไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้สามารถเดินทางไปได้ด้วยหลายวิธีเช่นกันอาทิเช่น
1. เดินทางไปกลับบริษัททัวร์
2. เดินทางไปด้วยตัวเอง

วิธีที่หนึ่ง นี้เป็นวิธีการเดินทางที่ท่านสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ทางทีมงานแนะนำให้ท่านซื้อทัวร์ไปกลับบริษัททัวร์จะดีกว่าเพราะว่าบริษัททัวร์เหล่านี้จะเตรียมการจัดทำโปรแกรมทัวร์ให้ท่านโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรใดๆเลยวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีกว่าแน่นอน
วิธีที่สอง  เป็นการเดินทางไปเกาหลีด้วยตัวเองท่านจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินและจะต้องศึกษาเกี่ยวกับประเทศเกาหลีให้ครับถ้วน เพราะว่าการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้หลังจากสนามบินอินชอนแล้วนั้นเป็นการเดินทางด้วยตัวเองที่ท่านจำเป็นที่จะต้องศึกษาด้วยตัวเองให้อย่างมั่นใจว่ารายละเอียดการเดินทางเป็นอย่างไรถ้าไม่เช่นนั้นท่านอาจจะหลงในประเทศเกาหลีก็เป็นได้

สถานที่เที่ยวในประเทศเกาหลีใต้
ตลาดเมียงดง
ตลาดเมียงดงได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลีใต้ ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้า lotte  และห้างสรรพสินค้าชินเซแก และร้านมิกลิออร์  ซึ่งตั้งอยู่ที่ใต้ดินและบนดิน ขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปรองเท้าเครื่องใช้เครื่องประดับ และเครื่องสำอางเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อและนักแต่งตัวทั้งหลายตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหารเพื่อแวะรับประทานอาหารได้ก่อนไปซื้อของต่อ