พบทัวร์ 19 โปรแกรม ������������������������������������

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน โดยสายการบิน EK : รหัสทัวร์ VCDE_EK00004
59,900 30 พ.ค. - 28 ธ.ค. 65
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK385 (01.05 น. - 12.30 น.)

EK049 (05.00น. - 08.40น.)
EK112 (15.10 น. - 12.05 น.)

EK384 (23.20น. - 03.05น.)
สุวรรณภูมิ
9วัน 6คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 0 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน : รหัสทัวร์ VCDE_EK00008
59,900 26 มิ.ย. - 25 ธ.ค. 65
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK385

EK049
EK112

EK384
สุวรรณภูมิ
9วัน 6คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน : รหัสทัวร์ ITCDE_WY00014
59,900 15 ส.ค. - 28 เม.ย. 66
Oman Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Oman Air WY816

WY115
WY132

WY815
สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศสแสนโรเมนติก เส้นทางสวย ชมตลาดคริสต์มาส : รหัสทัวร์ TLTDE_WY00018
59,900 18 ต.ค. - 14 ธ.ค. 65
Oman Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Oman Air WY 816

WY 115
WY 132

WY 815
สุวรรณภูมิ
7วัน4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 0 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน (WY) : รหัสทัวร์ WCDE_WY00004
63,900 25 ก.ค. - 25 มี.ค. 66
Oman Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Oman Air WY816

WY143
WY132

WY815
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ยุโรปแอลป์ 8 วัน 5 คืน (EY) : รหัสทัวร์ WCDE_EY00013
63,900 25 ก.ค. - 19 มี.ค. 66
Etihad Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Etihad Airways EY407

EY081
EY074

EY402
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 13 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ กรินเดลวาลด์ 7วัน 5คืน : รหัสทัวร์ VWDE_WY00016
67,555 19 ส.ค. - 30 ธ.ค. 65
Oman Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Oman Air ี่WY818 (09.10 น. - 12.00 น.)

WY154 (21.55 น. - 06.20 น.)
ี่WY123 (14.10 น. - 19.00 น.)

WY815 (09.00 น. - 18.00 น.)
สุวรรณภูมิ
7วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 13 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี ยุโรปตะวันออก 9วัน 6คืน (TK) : รหัสทัวร์ WCDE_TK00003
67,900 25 ก.ค. - 21 มี.ค. 66
Turkish Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Turkish Airlines TK069

TK1035
TK1636

TK068
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
9วัน 6คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมนี PANORAMA EUROPE GERMANY AUSTRIA SWISS 7 วัน 5 คืน : รหัสทัวร์ VWDE_WY00015
67,555 18 ส.ค. - 30 ธ.ค. 65
Oman Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Oman Air WY818 (09.10 น. - 12.00 น.) WY815 (09.00 น - 18.00 น.) สุวรรณภูมิ
7วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 13 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมันนี EAST EUROPE HAPPY NEWYEARS 9วัน 6คืน : รหัสทัวร์ GS25DE_EY00012
69,999 08 ก.ค. - 25 ธ.ค. 65
Etihad Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Etihad Airways EY407

EY005
EY054

EY402
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
9วัน 6คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี มหัศจรรย์ ยุโรปตะวันออก 8 วัน 6 คืน : รหัสทัวร์ BIDE_EK00010
79,999 29 ส.ค. - 04 ธ.ค. 65
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK375 (09.30น. - 13.15น.)

EK51 (15.55น. - 19.35น.)
EK126 (21.55น. - 06.35น.)

EK372 (09.30น. - 18.40น.)
สุวรรณภูมิ
8วัน 6คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์แกรนด์เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EK : รหัสทัวร์ VCDE_EK00005
83,900 29 มี.ค. - 29 ธ.ค. 65
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK385 (01.45 น. - 13.15 น.)

EK045 (04.45น. - 08.25น.)
EK050 (15.40 น. - 12.05 น.)

EK384 (04.45น.-08.25น.)
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน : รหัสทัวร์ VCDE_EK00007
90,900 26 มิ.ย. - 27 ธ.ค. 65
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK385

EK049
EK074

EK384
สุวรรณภูมิ
9วัน 6คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน : รหัสทัวร์ VCDE_EK00006
90,900 20 พ.ค. - 30 ธ.ค. 65
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK385

EK049
EK074

EK384
สุวรรณภูมิ
9วัน 6คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 25 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน : รหัสทัวร์ KJDE_WY00006
109,999 04 ส.ค. - 26 ธ.ค. 65
Oman Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Oman Air WY816

WY115
WY132

WY815
สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 9วัน 6คืน : รหัสทัวร์ KJDE_LH00001
129,999 18 ส.ค. - 28 ธ.ค. 65
Lufthansa
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Lufthansa LH773 (23.00 น. - 05.20 น.) OS25 (23.20 น. – 14.20 น.) สุวรรณภูมิ
9 วัน 6 คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 0 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน : รหัสทัวร์ KJDE_EK00009
129,999 17 ส.ค. - 27 ธ.ค. 65
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK385

EK49
EK086

EK372
สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมนี Grand Germany 10วัน 7คืน : รหัสทัวร์ DSDE_TG00026
128,000 03 ส.ค. - 05 พ.ค. 66
Thai Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG 922 TG 925 สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์ยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ยุโรปแอลป์ 10วัน 7คืน : รหัสทัวร์ WCDE_TG00027
149,900 19 ส.ค. - 28 ธ.ค. 65
Thai Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG 944 (00.50 น. - 06.45 น.) TG 971 (13.15 น. - 06.10 น.) สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มหาวิหารวูร์ซบวร์ก 10วัน 7คืน : รหัสทัวร์ KJDE_WY00017
399,999 05 ก.ย. - 24 ธ.ค. 65
Oman Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Oman Air WY816 (20.05 น. – 23.25 น.)

WY115 (02.45 น. – 07.05 น.)
WY132 (21.10 น. - 07.10 น.)

WY815 (09.00 น. - 17.45 น.)
สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 0 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 20 มื้อ
จองด่วน