พบทัวร์ 2 โปรแกรม ทัวร์ฝรั่งเศส

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์ฝรั่งเศส พระราชวังช็องบอร์ เชอนงโซ เที่ยวเมืองตูร์ 7วัน 4คืน บิน(EK) : รหัสทัวร์ FR_EK00002
40,900 23 มี.ค. - 03 มิ.ย. 63
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK373 (20.35 น.-00.50 น.)

EK71 (03.20 น.-08.00 น.)
EK76 (21.35 น.-07.20 น.)

EK372 (09.30 น.-18.40 น.)
สุวรรณภูมิ
7วัน 4คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส นอร์มังดี 7วัน 4คืน บิน(EK) : รหัสทัวร์ FR_EK00001
44,900 23 มี.ค. - 03 มิ.ย. 63
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK373 (20.35 น.-00.50 น.)

EK71 (03.20 น.-05.00 น.)
EK76 (21.30 น.-07.20 น.)

EK372 (09.30 น.-18.40 น.)
สุวรรณภูมิ
7วัน 4คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ
จองด่วน