พบทัวร์ 1 โปรแกรม

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

 
 
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ไปซิคะ PARIS FRANCE 5วัน 3คืน บิน(WY) : รหัสทัวร์ FR_WY00002 29,888 31 ต.ค. - 27 มี.ค. 63
Oman Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Oman Air WY818 (09.15 น.-12.35 น.)

WY131 (14.45 น.-19.25 น.)
WY132 (21.10 น. -07.15+1 น.)

WY815 (09.05 น. -17.45 น.)
สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน
1,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ
จองด่วน