พบทัวร์ 5 โปรแกรม ทัวร์อิตาลี

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์อิตาลี โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 7วัน 4คืน บิน(EK) : รหัสทัวร์ IT_EK00007
44,900 20 มี.ค. - 01 มิ.ย. 63
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK373 (20.35 น.-00.50 น.)

EK101 (03.45 น.-07.45 น.)
EK96 (20.50 น.-05.30 น.)

EK370 (08.55 น.-18.05 น.)
สุวรรณภูมิ
7วัน 4คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์อิตาลี เมืองมรดกโลก ชิงเกว แตร์เร หอเอนปิซ่า 7วัน 4คืน บิน(EK) : รหัสทัวร์ IT_EK00006
46,900 20 มี.ค. - 01 มิ.ย. 63
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK373(20.35 น.-00.50 น.)

EK101(00.50 น.-03.45 น.)
EK370 (08.55 น.-18.50 น.) สุวรรณภูมิ
7วัน 4คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เเกรนด์อิตาลี เที่ยวครบสูตร ท่องเหนือ จรดใต้ 8วัน 5คืน : รหัสทัวร์ IT_QR00004
52,555 29 ม.ค. - 24 พ.ค. 63
Qatar Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Qatar Airways QR981

QR123
QR114

QR832
สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน
1,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์อิตาลี ริเวียร่า เเอลป์ 10วัน 7คืน บิน(TG) : รหัสทัวร์ IT_TG00016
115,900 11 ม.ค. - 12 มิ.ย. 63
Thai Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG940 TG941 สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน
2,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์อิตาลี เจาะลึกอิตาลีตอนใต้ 10วัน 7คืน บิน(TG) : รหัสทัวร์ IT_TG00015
120,900 11 ม.ค. - 13 มิ.ย. 63
Thai Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG944 TG945 สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน
2,500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 20 มื้อ
จองด่วน