พบทัวร์ 8 โปรแกรม ทัวร์สเปน

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์สเปน โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน : รหัสทัวร์ WCES_QR00005
69,900 16 ส.ค. - 18 ต.ค. 65
Qatar Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Qatar Airways QR833

QR161
QR150

QR836
สุวรรณภูมิ
9 วัน 6 คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 18 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์สเปน โปรตุเกส 8วัน 5คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ : รหัสทัวร์ VCES_EK00003
74,900 11 มิ.ย. - 29 ต.ค. 65
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK385 (01:35 น. - 12:40 น.)

EK141
EK144 (21:40 น. - 18:40 น.)

EK372
สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์สเปน มหัศจรรย์ 8 วัน 5 คืน : รหัสทัวร์ BIES_TK00001
79,999 11 ส.ค. - 14 มี.ค. 66
Turkish Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Turkish Airlines TK69

TK1853
TK1860

TK68
สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์สเปน มหัศจรรย์ สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน : รหัสทัวร์ BIES_TK00002
89,999 11 ส.ค. - 22 มี.ค. 66
Turkish Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Turkish Airlines TK69

TK1857
TK1760

TK68
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 20 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์สเปน อันเดอร์รา ฝรั่งเศส ตอนใต้ อิตาลี ช่วงปีใหม่ 10 วัน 7คืน : รหัสทัวร์ WCES_TK00003
115,900 30 ส.ค. - 28 ธ.ค. 65
Turkish Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Turkish Airlines TK065 (22.55 น. - 05.45 น.)

TK1853 (08.45 น. - 10.20 น.)
TK1876 (18.50 น. - 23.40 น.)

TK068 (01.55 น. - 15.00 น.)
สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 20 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์สเปน เที่ยวกรุงแมดริด ชมนครแมดริดอันงามสง่า 10วัน8คืน : รหัสทัวร์ ES_EK00001
125,000 28 ก.พ. - 23 ต.ค. 65
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK375 (09.30 น.-13.00 น.)

EK143 (14.30 น.-20.20 น.)
EK188 (21.00 น.-05.55 น.)

EK372 (09.40 น.-18.55 น.)
สุวรรณภูมิ
10วัน8คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 23 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์สเปน เที่ยวกรุงแมดริด ชมนครแมดริดอันงามสง่า 11วัน 8คืน : รหัสทัวร์ DSES_EK00002
125,000 21 ก.ค. - 13 ต.ค. 65
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK 375 (01.35 น. - 04.45 น.)

EK143 (07.40 น. - 13.25 น.)
EK 188 (21.00 น. - 05.55 น.)

EK 372 (09.40 น. - 19.15 น.)
สุวรรณภูมิ
11วัน 8คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 32 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 23 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์สเปน SPAIN PORTUGAL 11วัน 8คืน : รหัสทัวร์ DSES_EK00004
125,000 04 ส.ค. - 13 ต.ค. 65
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK 385

EK 141
EK 188

EK 372
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
11วัน 8คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 27 มื้อ
จองด่วน