พบทัวร์ 1 โปรแกรม สเปน

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์สเปน เที่ยวกรุงแมดริด ชมนครแมดริดอันงามสง่า 10วัน8คืน : รหัสทัวร์ ES_EK00001
125,000 28 ก.พ. - 23 ต.ค. 65
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK375 (09.30 น.-13.00 น.)

EK143 (14.30 น.-20.20 น.)
EK188 (21.00 น.-05.55 น.)

EK372 (09.40 น.-18.55 น.)
สุวรรณภูมิ
10วัน8คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 23 มื้อ
จองด่วน