พบทัวร์ 3 โปรแกรม ทัวร์นิวซีแลนด์

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์นิวซีเเลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ฟ๊อกกลาเซียร์ 7วัน 5คืน บิน(SQ) : รหัสทัวร์ NZ_SQ00005
95,900 09 เม.ย. - 15 เม.ย. 63
Singapore Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Singapore Airlines SQ975 (12.15 น.-15.40 น.)

SQ297 (19.50 น.-09.30 น.)
SQ298 (10.50 น.-17.40 น.)

SQ978 (18.30 น.-20.00 น.)
สุวรรณภูมิ
7วัน 5คืน
2,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ 8วัน 5คืน บิน(SQ) : รหัสทัวร์ NZ_SQ00006
106,900 11 เม.ย. - 12 เม.ย. 63
Singapore Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Singapore Airlines SQ975 (12.15 น. - 14.40 น.)

SQ 297 (19.50 น. - 09.30 น.)
SQ298 ( 10.50 น.- 17.40 น.)

SQ978 (18.30 น. - 20.00 น.)
สุวรรณภูมิ
8วัน 6คืน
1,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 18 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์นิวซีเเลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9วัน 7คืน บิน(TG) : รหัสทัวร์ NZ_TG00029
117,900 11 เม.ย. - 19 เม.ย. 63
Thai Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG491 (18.45 น.-10.45 น.)

NZ563 (18.00 น.-19.25 น.)
NZ530 (09.00 น.-10.20 น.)

TG492 (13.10 น.-20.25 น.)
สุวรรณภูมิ
9วัน 7คืน
2,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ
จองด่วน