���������������������������������������������


ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์ โรโต รัวมาตามาตา หมู่บ้านฮอบบิท 5วัน 3คืน (TG)

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์ โรโต รัวมาตามาตา หมู่บ้านฮอบบิท 5วัน 3คืน (TG)

เดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อของเกาะเหนือ ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบและชมภูเขาไฟที่ดับแล้ว ชมถ้ำหินงอก หินย้อย ล่องเรือ ชมตัวหนอ...


รหัสทัวร์ :: NZ_TG00024
11 ส.ค. 2561 - 05 ธ.ค. 2561

Thai Airways
50 Views
เริ่มต้น 59,500 บาท/ท่าน
ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ มาตามาตา โรโตรัว เทาไป 6วัน 4คืน บินการบินไทย (TG)

ทัวร์นิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ มาตามาตา โรโตรัว เทาไป 6วัน 4คืน บินการบินไทย (TG)

เที่ยวเมืองโอ๊คแลนด์ เกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ ชมสะพานฮาร์เบอร์ และ ชมท่าเรือ Viaduct เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET) ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ ลอร์ด ออฟ เ...


รหัสทัวร์ :: NZ_TG00023
25 ก.ค. 2561 - 25 ก.ย. 2561

Thai Airways
78 Views
เริ่มต้น 75,900 บาท/ท่าน
ทัวร์นิวซีแลนด์ ไครส์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ฟรานโจเซฟ 7วัน 5คืน บินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไครส์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ฟรานโจเซฟ 7วัน 5คืน บินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

เที่ยวนิวซีแลนด์ ชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ (CANTERBURY MUSEUM) สวนโบทานิค (BOTANIC GARDEN) ทะเลสาบเทคาโป พร้อมชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และโบสถ์คนเลี้ยงแกะ GOOD SHEPHERD วอลเตอร์พีค ฟาร์ม โดยการ นั่งเ...


รหัสทัวร์ :: NZ_SQ00003
26 ก.ค. 2561 - 23 ก.ย. 2561

Singapore Airlines
80 Views
เริ่มต้น 89,900 บาท/ท่าน
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวเกาะเหนือใต้ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว เรนโบว์สปริง 9 วัน

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวเกาะเหนือใต้ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว เรนโบว์สปริง 9 วัน

เที่ยวเมืองแห่งการแล่นเรือ ชมอะโกรโดมฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวการเกษตรที่โด่งดังที่สุดของเกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 12 ล้านปี สัมผัสธารน...


รหัสทัวร์ :: NZ_TG00008
12 พ.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561

Thai Airways
1,299 Views
เริ่มต้น 117,000 บาท/ท่าน
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวครบเกาะเหนือเกาะใต้ 10วัน 8วัน (SQ)

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวครบเกาะเหนือเกาะใต้ 10วัน 8วัน (SQ)

เวลลิงตัน ปาล์มเมอร์สตัน นอร์ท เนเปียร์ เทาโป เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี โรโตรัว ถ้ำหนอนเรืองแสง หมู่บ้านฮอบบิท อ๊อคแลนด์ ขึ้นสกาย ทาวเวอร์ ควีนส์ทาวน์ แอร์โร่ทาวน์ ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวน์ ยอดเข...


รหัสทัวร์ :: NZ_SQ00002
27 ก.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561

Singapore Airlines
2,377 Views
เริ่มต้น 119,900 บาท/ท่าน