���������������������������������������������


ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์ โรโต รัวมาตามาตา หมู่บ้านฮอบบิท 5วัน 3คืน (TG)

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์ โรโต รัวมาตามาตา หมู่บ้านฮอบบิท 5วัน 3คืน (TG)

เดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านเที่ยวชมสถานที่ขึ้นชื่อของเกาะเหนือ ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบและชมภูเขาไฟที่ดับแล้ว ชมถ้ำหินงอก หินย้อย ล่องเรือ ชมตัวหนอ...


รหัสทัวร์ :: NZ_TG00024
11 ส.ค. 2561 - 05 ธ.ค. 2561

Thai Airways
87 Views
เริ่มต้น 59,500 บาท/ท่าน
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวเกาะเหนือใต้ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว เรนโบว์สปริง 9 วัน

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวเกาะเหนือใต้ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว เรนโบว์สปริง 9 วัน

เที่ยวเมืองแห่งการแล่นเรือ ชมอะโกรโดมฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวการเกษตรที่โด่งดังที่สุดของเกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 12 ล้านปี สัมผัสธารน...


รหัสทัวร์ :: NZ_TG00008
12 พ.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561

Thai Airways
1,311 Views
เริ่มต้น 117,000 บาท/ท่าน
ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวครบเกาะเหนือเกาะใต้ 10วัน 8วัน (SQ)

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวครบเกาะเหนือเกาะใต้ 10วัน 8วัน (SQ)

เวลลิงตัน ปาล์มเมอร์สตัน นอร์ท เนเปียร์ เทาโป เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี โรโตรัว ถ้ำหนอนเรืองแสง หมู่บ้านฮอบบิท อ๊อคแลนด์ ขึ้นสกาย ทาวเวอร์ ควีนส์ทาวน์ แอร์โร่ทาวน์ ล่องเรือมิลฟอร์ดซาวน์ ยอดเข...


รหัสทัวร์ :: NZ_SQ00002
27 ก.ค. 2561 - 28 ธ.ค. 2561

Singapore Airlines
2,388 Views
เริ่มต้น 119,900 บาท/ท่าน