พบทัวร์ 1 โปรแกรม อินเดีย

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์อินเดีย มหานคร 2 สี ชัยปุระ จูดห์ปุระ 5วัน 3คืน บิน(FD) : รหัสทัวร์ IN_FD00008
21,900 10 มี.ค. - 21 เม.ย. 63
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD130 (20:00 - 22:45) FD131 (23:15 - 05:00) ดอนเมือง
5วัน 3คืน
500
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ
จองด่วน