พบทัวร์ 2 โปรแกรม อียิปต์

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์อียิปต์ Begining EGYPT 6วัน 4คืน : รหัสทัวร์ PVEG_WY00004
42,988 06 ก.ย. - 26 มี.ค. 66
Oman Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Oman Air WY818 (09.15น. - 12.35น.)

WY405 (14.50น. - 17.25น.)
WY408 (00.45น. - 06.55น.)

WY815 (09.05น. - 17.45น.)
สุวรรณภูมิ
6วัน4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์ อียิปต์ SUPER GRAND EGYPT 8วัน 6คืน : รหัสทัวร์ PVEG_WY00003
59,988 05 ก.ย. - 19 ก.พ. 66
Oman Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Oman Air WY818 (09.15 น.-12.35 น.)

WY405 (14.50 น. - 17.25 น.)
WY408 (01.30 น. - 07.20 น.)

WY817 (22.00 น. - 06.45 น.)
สุวรรณภูมิ
8วัน6คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ
จองด่วน