���������������������������������������


ทัวร์ปากีสถาน โคราโครัม 11 วัน

ทัวร์ปากีสถาน โคราโครัม 11 วัน

สัมผัส โบราณสถานตักศิลาและสิรกัป ชม ช่องเขาซานกัลลาห์ ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางผ่านหุบเขาและแม่น้ำไหลเชี่ยวอันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง ชมวิวรากาโปชิที่เป็นจุดเชื่อมของเทือกเขาคาราโครัม หิมาลัย แ...


รหัสทัวร์ :: PK_TG00001
04 เม.ย. 2561 - 05 พ.ย. 2561

Thai Airways
3,642 Views
เริ่มต้น 62,900 บาท/ท่าน