���������������������


ทัวร์โปแลนด์  วอร์ซอ คราคูฟ เชสโตโชว่า บินหรู สายการบิน 5 ดาว 8วัน 5คืน

ทัวร์โปแลนด์ วอร์ซอ คราคูฟ เชสโตโชว่า บินหรู สายการบิน 5 ดาว 8วัน 5คืน

พาทุกท่านเที่ยวชมเมืองหลวง เมืองน่าเที่ยวต่างๆ ของประเทศโปแลนด์ อาทิ เมืองวอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์ โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์และศาสนาอันยาวนาน เมืองคราคูฟ อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์...


รหัสทัวร์ :: PL_QR00001
29 ก.ย. 2561 - 01 ธ.ค. 2561

Qatar Airways
3,609 Views
เริ่มต้น 42,100 บาท/ท่าน
ทัวร์โปแลนด์ วอซอร์ กดังส์ โตรุน รอตสวาฟ เชสโตโฮวา 10 วัน 8 คืน

ทัวร์โปแลนด์ วอซอร์ กดังส์ โตรุน รอตสวาฟ เชสโตโฮวา 10 วัน 8 คืน

ขึ้นเขาวาเวล ชมมหาวิหารวาเวล ล่องแพไม้ที่แม่น้ำดูนาเจค ชมธรรมชาติทิวทัศน์ที่สวยงามแวดล้อมไปด้วยป่าไม้ทุ่งหญ้า หุบเขาและปราสาทโบราณ...


รหัสทัวร์ :: POL_QR00002
02 มิ.ย. 2561 - 01 ธ.ค. 2561

Qatar Airways
6,514 Views
เริ่มต้น 79,900 บาท/ท่าน