พบทัวร์ 1 โปรแกรม

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

 
 
โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์อเมริกาใต้ บราซิล เปรู ชิลี Rio Carnival 12วัน 8คืน บิน(EK) : รหัสทัวร์ BR_EK00001 280,000 27 ก.พ. - 09 มี.ค. 63
Emirates
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Emirates EK371 (02.00 น.-06.00 น.)

EK247 (08.05 น.-15.25 น.)
EK246 (02.15 น.-05.10 น.)

EK370 (08.50 น.-17.55 น.)
สุวรรณภูมิ
12วัน 8คืน
3,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 23 มื้อ
จองด่วน