พบทัวร์ 6 โปรแกรม ���������������������������������

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์อินโดนีเซีย BEWITCHING BALI บาหลี วัดเบซากีย์ เกาะนูซาเปดิน่า 4วัน 3คืน : รหัสทัวร์ SPID_FD00002
18,999 22 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD396 FD397 ดอนเมือง
4วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี 4 วัน 3 คืน : รหัสทัวร์ BIID_FD00006
21,999 29 ส.ค. - 29 ธ.ค. 65
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD 396 (06.45 น. - 12.00 น.) FD 397 (12.30 น. - 16.05 น.) ดอนเมือง
4วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะนูซา ปนีดา 4 วัน 3 คืน : รหัสทัวร์ BIID_FD00005
23,999 15 ส.ค. - 15 ธ.ค. 65
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD396 FD397 ดอนเมือง
4วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี ดินแดน สวรรค์บนดิน 4วัน 3คืน : รหัสทัวร์ GS25ID_FD00004
21,999 08 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD396 FD397 ดอนเมือง/ดอนเมือง
4วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์อินโดนีเซีย POWERFUL BALI BOROBUDUR บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ 5วัน 4คืน : รหัสทัวร์ SPID_FD00003
33,999 10 ส.ค. - 29 ธ.ค. 65
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD396 FD397 ดอนเมือง
5วัน 4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์อินโดนีเซีย Premium Bali 4วัน 3คืน : รหัสทัวร์ SPID_TG00001
33,999 18 ส.ค. - 30 ธ.ค. 65
Thai Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG431 (08.50 น.-14.15 น.) TG432 (16.10 น.-19.25 น.) สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
4วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ
จองด่วน