พบทัวร์ 1 โปรแกรม ���������������������������������������������

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์อเมริกาใต้ มหัศจรรย์ บราซิล เปรู 10วัน 6คืน บืน(AF) : รหัสทัวร์ SA_AF00003
199,900 21 ก.ค. - 22 ต.ค. 64
Air France
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air France AF165 (10.45 น.-18.15 น.)

AF442 (23.25 น.-05.50 น.)
LA2038 (14.44 น. - 16.10 น.)

KL875 (17.30 น.-09.30 น.)
สุวรรณภูมิ
10วัน 6คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 18 มื้อ
จองด่วน