พบทัวร์ 2 โปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Sakura Lover ไทเป ไถจง อาหลีซัน สุริยันจันทรา เย่หลิว 5วัน 4คืน : รหัสทัวร์ ITCTW_FD00002
19,777 03 ม.ค. - 15 มี.ค. 66
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD230 FD231 ดอนเมือง/ดอนเมือง
5วัน4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์ไต้หวัน ตะต่อนยอน 5วัน4คืน : รหัสทัวร์ FMSTW_CI00011
22,990 06 ม.ค. - 16 มิ.ย. 66
China Airline
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
China Airline CI 852 CI851 เชียงใหม่/เชียงใหม่
5วัน4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ
จองด่วน