ไต้หวัน

พบทัวร์ 6 โปรแกรม

พบทัวร์ 6 โปรแกรม


ไต้หวัน (6 แพ็คเกจ)

ไต้หวัน
ทัวร์ไตัหวัน มหัศจรรย์ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน บิน (SL)
5 % OFF
  9,733 รหัสทัวร์ :: TW_SL00013

ทัวร์ไตัหวัน มหัศจรรย์ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน บิน (SL)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

24 พ.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 14,900
THB 14,100
800
ประหยัดไป SAVE
Thai Lion Air

ไต้หวัน
ทัวร์ไตัหวัน มหัศจรรย์ เที่ยว 2 อุทยานนั่งรถไฟโบราณ 5วัน 3คืน บิน (SL)
5 % OFF
5 % OFF
  5,569 รหัสทัวร์ :: TW_SL00012

ทัวร์ไตัหวัน มหัศจรรย์ เที่ยว 2 อุทยานนั่งรถไฟโบราณ 5วัน 3คืน บิน (SL)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

07 มิ.ย. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 15,900
THB 15,100
800
ประหยัดไป SAVE
Thai Lion Air

ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6วัน 4คืน บิน(XW)
5 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
  9,925 รหัสทัวร์ :: TW_XW00022

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6วัน 4คืน บิน(XW)

จำนวนวัน
6วัน 4คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

27 เม.ย. 2562 - 22 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 18,999
THB 17,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Nok Scoot

ไต้หวัน
ทัวร์ไตัหวัน สวัสดีไทเป เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6วัน 4คืน บิน (SL)
5 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
  8,061 รหัสทัวร์ :: TW_SL00011

ทัวร์ไตัหวัน สวัสดีไทเป เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6วัน 4คืน บิน (SL)

จำนวนวัน
6วัน 4คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

22 พ.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 17,900
THB 16,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Lion Air

ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5วัน 3คืน บิน(BR)
5 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
  8,981 รหัสทัวร์ :: TW_BR00020

ทัวร์ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5วัน 3คืน บิน(BR)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

03 ก.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562
 
พ.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 18,999
THB 18,299
700
ประหยัดไป SAVE
Eva Air

ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง 4วัน 3คืน บิน(TG)
5 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
5 % OFF
  6,962 รหัสทัวร์ :: TW_TG00016

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง 4วัน 3คืน บิน(TG)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

11 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 19,999
THB 18,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways

ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน บืน(TG)
5 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
  7,043 รหัสทัวร์ :: TW_TG00017

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน บืน(TG)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 12 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

17 ก.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 19,011
THB 18,011
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways