���������������������

ไปเที่ยวด้วยกัน (by ตลาดทัวร์ แมกกาซีน จำกัด ใบอนุญาตเลขที่:11/09157 ) เราให้บริการรับจัดนำเที่ยวในต่างประเทศ ในราคาเป็นกันเอง อาทิเช่น บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ไต้หวันวันหยุด ทัวร์ไต้หวันปีใหม่
สนใจโทร 02-184-6990,02-235-9399 มือถือ 24 ชม. 064-491-9639, 064-639-6426


ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน (IT)

เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไท...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00005
01 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562

Tigerair
5,529 Views
เริ่มต้น 11,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน  ไทยเป แช่น้ำแร่ ปังเวอร์ 4วัน 3คืน บินไชน่า แอร์ไลน์(CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทยเป แช่น้ำแร่ ปังเวอร์ 4วัน 3คืน บินไชน่า แอร์ไลน์(CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทยเป แช่น้ำแร่ ปังเวอร์ แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ชิมชาอู่หลง หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ว...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00011
13 ก.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561

China Airline
9,476 Views
เริ่มต้น 13,555 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ปังเวอร์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ปังเวอร์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (CI)

เถาหยวน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ชิมชาอู่หลง หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic shop ร้านพายสับปะรด ศูนย์ Germanium ...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00013
11 ต.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561

China Airline
1,269 Views
เริ่มต้น 13,555 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (IT)

เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไท...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00004
28 ก.ย. 2561 - 21 ธ.ค. 2561

Tigerair
2,561 Views
เริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป สุดปัง 3 วัน 2 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป สุดปัง 3 วัน 2 คืน (CI)

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ร้านพายสับปะรด Cosmetic Shop ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ศูนย์ Germanium Duty Free หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย ซีเหมินติง...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00016
26 ต.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2561

China Airline
1,494 Views
เริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 3คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 3คืน (IT)

เถาหยวน ผูหลี่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ แวะชิมชา หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ขนมพายสัปปะรด อุทยานเหยหลิ่ว ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมิ...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00006
09 พ.ย. 2561 - 23 มี.ค. 2562

Tigerair
1,273 Views
เริ่มต้น 15,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ปังมาก 4 วัน 3 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ปังมาก 4 วัน 3 คืน (CI)

เถาหยวน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ร้านพายสับปะรด Cosmetic shop เถาหยวนไนท์มาร...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00014
01 พ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561

China Airline
2,565 Views
เริ่มต้น 15,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ Special 4 วัน 3 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ Special 4 วัน 3 คืน (CI)

เถาหยวน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาเก็ต แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยั...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00015
02 พ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561

China Airline
1,271 Views
เริ่มต้น 16,500 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน แช่น้ำร้อนภาในห้องพัก ด้วยราคาสุดได้ใจ 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน แช่น้ำร้อนภาในห้องพัก ด้วยราคาสุดได้ใจ 4วัน 3คืน

พาทุกท่านนั่งรถไฟชมสวนสนพันปี เข้าชมความงามของธรรมชาติที่อุทยานอาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา พร้อมทั้งเข้านมัสการเทพเจ้ากวนอู เข้าชมอุทยานหินเหย่หลิว ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ชมหอที่ระลึกเจี...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00009
02 มิ.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561

China Airline
3,248 Views
เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ดี  5 วัน 3 คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ดี 5 วัน 3 คืน (BR)

เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosme...


รหัสทัวร์ :: TW_BR00011
18 ต.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561

Eva Air
2,162 Views
เริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง For You 4 วัน 3 คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง For You 4 วัน 3 คืน (BR)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic shop ร้านพายสับปะรด ศูนย์ Germanium ตึกไทเป101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ...


รหัสทัวร์ :: TW_BR00010
17 พ.ย. 2561 - 27 ธ.ค. 2561

Eva Air
2,557 Views
เริ่มต้น 18,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน สุดบรรเจิด เมืองไถจง ไทเป เจียอี้ จีหลง 5 วัน 4 คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน สุดบรรเจิด เมืองไถจง ไทเป เจียอี้ จีหลง 5 วัน 4 คืน (BR)

เมืองเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้...


รหัสทัวร์ :: TW_BR00008
27 ก.ย. 2561 - 20 ธ.ค. 2561

Eva Air
2,562 Views
เริ่มต้น 19,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน Nihao 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน Nihao 4 วัน 3 คืน (TG)

เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด Cosmetic shop ศูนย์Germ...


รหัสทัวร์ :: TW_TG00009
13 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561

Thai Airways
2,567 Views
เริ่มต้น 20,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน เทียวไต้หวัน 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน เทียวไต้หวัน 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (CI)

เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 ผิงซีปล่อยโคมลอย นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน ร้านขนมพายสับปะรด เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ศูนย์ Germanium ล่องเรือทะเลสาบสุร...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00012
10 ต.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561

China Airline
2,048 Views
เริ่มต้น 20,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เป๊ะปัง 5 วัน 4 คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เป๊ะปัง 5 วัน 4 คืน (BR)

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภาย...


รหัสทัวร์ :: TW_BR00009
11 ต.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561

Eva Air
1,514 Views
เริ่มต้น 21,555 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน 4วัน 3คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน 4วัน 3คืน (CI)

หมู่บ้านฮิโนกิ เมืองเจียอี้ อุทยานอารีซัน ป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ เมืองไทจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ชิมชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ไทเป แวะชิมพายสัปประรด ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหม...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00018
17 พ.ย. 2561 - 02 เม.ย. 2562

China Airline
2,160 Views
เริ่มต้น 23,500 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสนุกครบ 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสนุกครบ 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic shop ร้านพายสับปะรด...


รหัสทัวร์ :: TW_BR00007
04 ต.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561

Eva Air
2,670 Views
เริ่มต้น 23,555 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ 4วัน 3คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ 4วัน 3คืน (CI)

ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา พักบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง แวะชิมขนมพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทป 101 (ไม่รวมข...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00017
08 พ.ย. 2561 - 21 ก.พ. 2562

China Airline
2,556 Views
เริ่มต้น 24,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวชมอุทยานอารีซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวชมอุทยานอารีซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน (CI)

ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป ไทจง องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ แวะชิมชา เมืองเจียอี้ หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ เมืองเจียอี้ อุทยานอารีซัน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี แวะชิมชา ไทจง ฝงเจีย...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00019
27 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

China Airline
2,164 Views
เริ่มต้น 29,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EASY EASY COUNT DOWN 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EASY EASY COUNT DOWN 4 วัน 3 คืน (TG)

วัดหลงซาน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง เตรียมตัว COUNT DOWN หนานโถว ชิมชา ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสัปปะรด อุทยานเหยหลิ่ว ห...


รหัสทัวร์ :: TW_TG00013
31 ธ.ค. 2561 - 03 ม.ค. 2562

Thai Airways
5,889 Views
เริ่มต้น 33,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สะพานลอยฟ้า SKYWALK 5วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สะพานลอยฟ้า SKYWALK 5วัน 4คืน (TG)

หมู่บ้านฮิโนกิ ตลาดกลางคืนเจียอี้ เมืองเจียอี้ อุทยานอารีซัน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี เมืองไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 ทะเลสาบสุริยันจันทรา...


รหัสทัวร์ :: TW_TG00012
30 ธ.ค. 2561 - 03 ม.ค. 2562

Thai Airways
1,264 Views
เริ่มต้น 40,900 บาท/ท่าน