���������������������

ไปเที่ยวด้วยกัน (by ตลาดทัวร์ แมกกาซีน จำกัด ใบอนุญาตเลขที่:11/09157 ) เราให้บริการรับจัดนำเที่ยวในต่างประเทศ ในราคาเป็นกันเอง อาทิเช่น บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ไต้หวันวันหยุด ทัวร์ไต้หวันปีใหม่
สนใจโทร 02-184-6990,02-235-9399 มือถือ 24 ชม. 064-491-9639, 064-639-6426


ทัวร์ไต้หวัน WOWWOW TAIWAN 4วัน 2คืน บิน(SL)

ทัวร์ไต้หวัน WOWWOW TAIWAN 4วัน 2คืน บิน(SL)

ทัวร์ไต้หวัน WOWWOW TAIWAN 4วัน 2คืน บิน(SL) สนามบินเถาหยวน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ร้านใบชา ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ร้านพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ศูนย์ศิล...


รหัสทัวร์ :: TW_SL00006
13 ม.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562

Thai Lion Air
1,035 Views
เริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน FIRST STEP 4วัน 2คืน บิน(SL)

ทัวร์ไต้หวัน FIRST STEP 4วัน 2คืน บิน(SL)

ทัวร์ไต้หวัน FIRST STEP 4วัน 2คืน บิน(SL) สนามบินเถาหยวน โรงแรมที่พัก เถาหยวน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ร้านใบชา ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ร้านพายสัปปะรด อุทยานเหย...


รหัสทัวร์ :: TW_SL00009
03 ม.ค. 2562 - 23 เม.ย. 2562

Thai Lion Air
2,415 Views
เริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน (IT)

เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไท...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00005
01 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562

Tigerair
5,585 Views
เริ่มต้น 11,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI ทุยานเย๋หลิ่ว 5วัน 3คืน บิน(SL)

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI ทุยานเย๋หลิ่ว 5วัน 3คืน บิน(SL)

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI ทุยานเย๋หลิ่ว 5วัน 3คืน บิน(SL) สนามบินเถาหยวน ไถจง บ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านใบชา ไถจง ไถจง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ...


รหัสทัวร์ :: TW_SL00007
02 พ.ย. 2561 - 23 มี.ค. 2562

Thai Lion Air
4,588 Views
เริ่มต้น 13,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 3คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 3คืน (IT)

เถาหยวน ผูหลี่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ แวะชิมชา หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ขนมพายสัปปะรด อุทยานเหยหลิ่ว ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมิ...


รหัสทัวร์ :: TW_IT00006
09 พ.ย. 2561 - 23 มี.ค. 2562

Tigerair
1,298 Views
เริ่มต้น 15,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6วัน 4คืน บิน(SL)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6วัน 4คืน บิน(SL)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6วัน 4คืน บิน(SL) สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟ...


รหัสทัวร์ :: TW_SL00008
05 พ.ย. 2561 - 25 มี.ค. 2562

Thai Lion Air
4,723 Views
เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน 4วัน 3คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอารีซัน 4วัน 3คืน (CI)

หมู่บ้านฮิโนกิ เมืองเจียอี้ อุทยานอารีซัน ป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ เมืองไทจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ชิมชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ไทเป แวะชิมพายสัปประรด ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหม...


รหัสทัวร์ :: TW_CI00018
17 พ.ย. 2561 - 02 เม.ย. 2562

China Airline
2,179 Views
เริ่มต้น 23,500 บาท/ท่าน