���������������������

ไปเที่ยวด้วยกัน (by ตลาดทัวร์ แมกกาซีน จำกัด ใบอนุญาตเลขที่:11/09157 ) เราให้บริการรับจัดนำเที่ยวในต่างประเทศ ในราคาเป็นกันเอง อาทิเช่น บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ไต้หวันวันหยุด ทัวร์ไต้หวันปีใหม่
สนใจโทร 02-184-6990,02-235-9399 มือถือ 24 ชม. 064-491-9639, 064-639-6426


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน บิน(XW)
7% OFF
SAVE 800.-
  5,790
รหัสทัวร์ :: TW_XW00020

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน บิน(XW)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 0 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

01 มิ.ย. 2562 - 29 ส.ค. 2562
 
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

THB 11,888
THB 11,088
800
ประหยัดไป SAVE
Nok Scoot

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน บิน(XW)
6% OFF
SAVE 800.-
  4,940
รหัสทัวร์ :: TW_XW00021

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน บิน(XW)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

30 มี.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562
 
พ.ค.

THB 12,888
THB 12,088
800
ประหยัดไป SAVE
Nok Scoot

ทัวร์ไตัหวัน มหัศจรรย์ ไทเป ไท่จง 4วัน 3คืน บิน (VZ)
7% OFF
SAVE 1,000.-
  9,534
รหัสทัวร์ :: TW_VZ00002

ทัวร์ไตัหวัน มหัศจรรย์ ไทเป ไท่จง 4วัน 3คืน บิน (VZ)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

22 พ.ค. 2562 - 26 มิ.ย. 2562
 
พ.ค.
มิ.ย.

THB 13,900
THB 12,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Vietjet Air

ทัวร์ไตัหวัน มหัศจรรย์ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน บิน (SL)
6% OFF
SAVE 800.-
  9,631
รหัสทัวร์ :: TW_SL00013

ทัวร์ไตัหวัน มหัศจรรย์ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน บิน (SL)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

24 พ.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 13,900
THB 13,100
800
ประหยัดไป SAVE
Thai Lion Air

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5วัน 3คืน บิน (SL)
7% OFF
SAVE 1,000.-
  9,695
รหัสทัวร์ :: TW_SL00014

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5วัน 3คืน บิน (SL)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

15 พ.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562
 
มิ.ย.
ก.ค.

THB 13,999
THB 12,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Lion Air

ทัวร์ไตัหวัน มหัศจรรย์ เที่ยว 2 อุทยานนั่งรถไฟโบราณ 5วัน 3คืน บิน (SL)
5% OFF
SAVE 800.-
  5,496
รหัสทัวร์ :: TW_SL00012

ทัวร์ไตัหวัน มหัศจรรย์ เที่ยว 2 อุทยานนั่งรถไฟโบราณ 5วัน 3คืน บิน (SL)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

07 มิ.ย. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 14,900
THB 14,100
800
ประหยัดไป SAVE
Thai Lion Air

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6วัน 4คืน บิน(XW)
6% OFF
SAVE 1,000.-
  9,853
รหัสทัวร์ :: TW_XW00022

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6วัน 4คืน บิน(XW)

จำนวนวัน
6วัน 4คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

27 เม.ย. 2562 - 22 ต.ค. 2562
 
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 15,999
THB 14,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Nok Scoot

ทัวร์ไตัหวัน สวัสดีไทเป เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6วัน 4คืน บิน (SL)
6% OFF
SAVE 1,000.-
  7,962
รหัสทัวร์ :: TW_SL00011

ทัวร์ไตัหวัน สวัสดีไทเป เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6วัน 4คืน บิน (SL)

จำนวนวัน
6วัน 4คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

22 พ.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562
 
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 16,900
THB 15,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Lion Air

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4วัน 3คืน บิน(CI)
6% OFF
SAVE 1,000.-
  9,694
รหัสทัวร์ :: TW_CI00020

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4วัน 3คืน บิน(CI)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

23 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
 
พ.ค.

THB 16,999
THB 15,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
China Airline

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI 4วัน 3คืน บิน( BR)
6% OFF
SAVE 1,000.-
  6,965
รหัสทัวร์ :: TW_BR00018

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI 4วัน 3คืน บิน( BR)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

16 พ.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562
 
มิ.ย.

THB 17,999
THB 16,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Eva Air

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน บิน (BR)
5% OFF
SAVE 1,000.-
  9,574
รหัสทัวร์ :: TW_BR00017

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน บิน (BR)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

24 พ.ค. 2562 - 21 มิ.ย. 2562
 
พ.ค.
มิ.ย.

THB 18,999
THB 17,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Eva Air

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว  4วัน 3คืน บิน(BR)
5% OFF
SAVE 1,000.-
  9,468
รหัสทัวร์ :: TW_BR00015

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4วัน 3คืน บิน(BR)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง เชียงใหม่

26 ก.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.

THB 19,888
THB 18,888
1,000
ประหยัดไป SAVE
Eva Air

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7วัน 5คืนบิน(XW)
5% OFF
SAVE 1,000.-
  9,695
รหัสทัวร์ :: TW_XW00023

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7วัน 5คืนบิน(XW)

จำนวนวัน
7วัน 5คืน
อาหาร 12 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

16 พ.ค. 2562 - 17 ต.ค. 2562
 
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

THB 19,999
THB 18,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Nok Scoot

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง 4วัน 3คืน บิน(TG)
5% OFF
SAVE 1,000.-
  6,852
รหัสทัวร์ :: TW_TG00016

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง 4วัน 3คืน บิน(TG)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

11 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

THB 19,999
THB 18,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน บิน(TG)
5% OFF
SAVE 1,000.-
  6,852
รหัสทัวร์ :: TW_TG00018

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน บิน(TG)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

04 พ.ค. 2562 - 22 มิ.ย. 2562
 
มิ.ย.

THB 19,999
THB 18,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways

ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN 5วัน 3คืน บิน(BR)
5% OFF
SAVE 1,000.-
  9,694
รหัสทัวร์ :: TW_BR00019

ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN 5วัน 3คืน บิน(BR)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 8 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

11 พ.ค. 2562 - 26 มิ.ย. 2562
 
มิ.ย.

THB 19,999
THB 18,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Eva Air

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน บิน(BR)
5% OFF
SAVE 1,000.-
  9,903
รหัสทัวร์ :: TW_BR00016

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน บิน(BR)

จำนวนวัน
5วัน 4คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง เชียงใหม่

17 พ.ค. 2562 - 26 มิ.ย. 2562
 
มิ.ย.

THB 21,888
THB 20,888
1,000
ประหยัดไป SAVE
Eva Air

ทัวร์ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 5วัน 4คืน บิน(BR)
4% OFF
SAVE 1,000.-
  9,032
รหัสทัวร์ :: TW_BR00014

ทัวร์ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 5วัน 4คืน บิน(BR)

จำนวนวัน
5วัน 4คืน
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง เชียงใหม่

17 พ.ค. 2562 - 26 มิ.ย. 2562
 
มิ.ย.

THB 22,888
THB 21,888
1,000
ประหยัดไป SAVE
Eva Air

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน บืน(TG)
4% OFF
SAVE 1,000.-
  6,966
รหัสทัวร์ :: TW_TG00017

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป 5วัน 3คืน บืน(TG)

จำนวนวัน
5วัน 3คืน
อาหาร 12 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

17 ก.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

THB 24,999
THB 23,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways

ทัวร์ไต้หวัน วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ เมืองไทจง 5วัน 4คืน บิน(TG)
4% OFF
SAVE 1,000.-
  9,865
รหัสทัวร์ :: TW_TG00019

ทัวร์ไต้หวัน วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ เมืองไทจง 5วัน 4คืน บิน(TG)

จำนวนวัน
5วัน 4คืน
อาหาร 13 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

03 เม.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562
 
พ.ค.
มิ.ย.

THB 24,999
THB 23,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways