พบทัวร์ 1 โปรแกรม ทัวร์โรมาเนีย

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 9 วัน 6 คืน บิน(TK) : รหัสทัวร์ ROM_TK00001
49,900 02 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 63
Turkish Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Turkish Airlines TK69 (05.20 น.-05.20 น.)

TK1027 (07.50 น.-09.10 น.)
TK1046 (21.40 น.-23.05 น.)

TK68 (01.25 น.-15.25 น.)
สุวรรณภูมิ
9วัน 6คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ
จองด่วน