พบทัวร์ 2 โปรแกรม ���������������������������������������������

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK) : รหัสทัวร์ WCBG_TK00001
49,900 22 ก.ค. - 25 มี.ค. 66
Turkish Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Turkish Airlines TK069

TK1027
TK1046

TK068
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย 8วัน 5คืน โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ : รหัสทัวร์ VCBG_QR00002
69,900 17 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 65
Qatar Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Qatar Airways QR837 (02.10 น. - 11.45 น.)

QR227 (05.30 น. - 06.45 น.)
QR220 (00.35 น. - 18.35 น.)

QR838 (05.10 น. - 07.50 น.)
สุวรรณภูมิ
8วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ
จองด่วน