ฮ่องกง

พบทัวร์ 19 โปรแกรม

พบทัวร์ 19 โปรแกรม


ฮ่องกง (19 แพ็คเกจ)

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์พอล 3วัน 2คืน บิน (FD)
7 % OFF
  10,041 รหัสทัวร์ :: HK_FD00017

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์พอล 3วัน 2คืน บิน (FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

04 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 
ต.ค.
ธ.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 11,888
THB 11,088
800
ประหยัดไป SAVE
Air Asia

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี นองปิง 3วัน 2คืน บิน(CX)
7 % OFF
6 % OFF
  7,565 รหัสทัวร์ :: HK_CX00083

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี นองปิง 3วัน 2คืน บิน(CX)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

03 พ.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 12,900
THB 12,100
800
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เกาะลันเตา 3วัน 2คืน บิน(FD)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
  9,973 รหัสทัวร์ :: HK_FD00018

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เกาะลันเตา 3วัน 2คืน บิน(FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง ดอนเมือง

01 มิ.ย. 2562 - 17 ม.ค. 2563
 
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 14,999
THB 13,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Air Asia

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน บิน(CX)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
  8,002 รหัสทัวร์ :: HK_CX00092

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน บิน(CX)

จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

05 ก.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 14,999
THB 13,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน บิน(CX)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
  9,948 รหัสทัวร์ :: HK_CX00078

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน บิน(CX)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

27 เม.ย. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 15,900
THB 15,100
800
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน รีพลัสเบย์ 3วัน 2คืน บิน(CX)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
  10,006 รหัสทัวร์ :: HK_CX00079

ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน รีพลัสเบย์ 3วัน 2คืน บิน(CX)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

27 เม.ย. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 15,900
THB 15,100
800
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง EASY INFINITY HONGKONG 8 TEMPLES 3วัน 2คืน บิน (CX)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
  8,837 รหัสทัวร์ :: HK_CX00086

ทัวร์ฮ่องกง EASY INFINITY HONGKONG 8 TEMPLES 3วัน 2คืน บิน (CX)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

21 ก.ค. 2562 - 20 ก.ย. 2562
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 17,900
THB 16,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว ร้านหยก สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน (CX)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
  8,904 รหัสทัวร์ :: HK_CX00088

ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว ร้านหยก สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน (CX)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

06 ก.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 17,900
THB 16,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น 3วัน 2คืน บิน(HX)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
  10,013 รหัสทัวร์ :: HK_CX00094

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น 3วัน 2คืน บิน(HX)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

05 ก.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 17,999
THB 16,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน(CX)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
  8,586 รหัสทัวร์ :: HK_CX00080

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน(CX)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 3 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

02 พ.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 17,900
THB 17,100
800
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน บิน (CX)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
  8,587 รหัสทัวร์ :: HK_CX00081

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน บิน (CX)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 3 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

27 เม.ย. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ก.ย.
จองได้แล้ววันนี้

THB 17,900
THB 17,100
800
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง วัดแชกงหมิว ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน(CX)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
5 % OFF
  6,752 รหัสทัวร์ :: HK_CX00091

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง วัดแชกงหมิว ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน(CX)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

05 ก.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 18,900
THB 17,900
1,000
ประหยัดไป SAVE
Cathay Pacific

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน(HX)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
  8,894 รหัสทัวร์ :: HK_HX00021

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน(HX)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

03 พ.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 17,999
THB 16,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Hongkong Airlines

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น บินเชียงใหม่ ตะลุย 2 เมือง  3วัน 2คืน บิน(FD)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
5 % OFF
  7,001 รหัสทัวร์ :: HK_FD00015

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น บินเชียงใหม่ ตะลุย 2 เมือง 3วัน 2คืน บิน(FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง เชียงใหม่

14 ก.ค. 2562 - 12 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 18,888
THB 17,888
1,000
ประหยัดไป SAVE
Air Asia

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ วัดโป่วหลิน 4วัน 2คืน บิน(HX)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
  9,980 รหัสทัวร์ :: HK_HX00020

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ วัดโป่วหลิน 4วัน 2คืน บิน(HX)

จำนวนวัน
4วัน 2คืน
อาหาร 6 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

03 พ.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ก.ย.
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 19,999
THB 18,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Hongkong Airlines

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เกาะลันเตา นั่งกระเช้าคริสตัล 3วัน 2คืน บิน(TG)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
  10,084 รหัสทัวร์ :: HK_TG00001

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เกาะลันเตา นั่งกระเช้าคริสตัล 3วัน 2คืน บิน(TG)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

04 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 19,999
THB 18,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง บินตรงเชียงใหม่ ขอพรไหว้พระ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์  3วัน 2คืน บิน(FD)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
3 % OFF
  6,590 รหัสทัวร์ :: HK_FD00013

ทัวร์ฮ่องกง บินตรงเชียงใหม่ ขอพรไหว้พระ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3วัน 2คืน บิน(FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง เชียงใหม่

13 เม.ย. 2562 - 12 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 22,888
THB 22,088
800
ประหยัดไป SAVE
Air Asia

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3วัน 2คืน สายการบิน (TG)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
3 % OFF
5 % OFF
  9,709 รหัสทัวร์ :: HK_TG00002

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3วัน 2คืน สายการบิน (TG)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

11 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 20,999
THB 19,999
1,000
ประหยัดไป SAVE
Thai Airways

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นลงเชียงใหม่ 3วัน 2คืน บิน(FD)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
3 % OFF
5 % OFF
4 % OFF
  9,610 รหัสทัวร์ :: HK_FD00016

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นลงเชียงใหม่ 3วัน 2คืน บิน(FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง เชียงใหม่

14 ก.ค. 2562 - 12 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 21,888
THB 21,088
800
ประหยัดไป SAVE
Air Asia

ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง สนุกสุดมันส์ Disneyland vs Ocean Park 3วัน 2คืน บิน(FD)
7 % OFF
6 % OFF
7 % OFF
7 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
6 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
5 % OFF
6 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
5 % OFF
3 % OFF
5 % OFF
4 % OFF
4 % OFF
  9,949 รหัสทัวร์ :: HK_FD00014

ทัวร์ฮ่องกง สนุกสุดมันส์ Disneyland vs Ocean Park 3วัน 2คืน บิน(FD)

จำนวนวัน
3วัน 2คืน
อาหาร 3 มื้อ
โรงแรม 3 ดาว
ขึ้น-ลง เชียงใหม่

14 ก.ค. 2562 - 12 ต.ค. 2562
 
ต.ค.
จองได้แล้ววันนี้

THB 22,888
THB 21,888
1,000
ประหยัดไป SAVE
Air Asia