พบทัวร์ 1 โปรแกรม ���������������������������������

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน บิน(RJ) : รหัสทัวร์ HK_RJ00013
9,999 05 เม.ย. - 22 ก.ย. 64
Royal Jordanian
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Royal Jordanian RJ182( 16.15 น.- 20.05 น.) RJ183(21.35 น. - 23.25 น.) สุวรรณภูมิ
3วัน 2คืน
100
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 2 มื้อ
จองด่วน