พบทัวร์ 3 โปรแกรม สิงคโปร์

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3วัน2คืนบิน(SL) : รหัสทัวร์ SG_SL00035
9,999 01 มี.ค. - 31 ต.ค. 63
Thai Lion Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Lion Air SL100 (07.40 น. - 11.20 น.) SL105 (20.30 น. - 22.05 น.) ดอนเมือง
3วัน 2คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 3 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3วัน 2คืน บิน (TR) : รหัสทัวร์ SG_TR00004
10,999 26 เม.ย. - 30 ต.ค. 63
Scoot Airline
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Scoot Airline TR609 (08.40 น. - 12.10 น.) TR616 (18.00 น.- 19.25 น.) สุวรรณภูมิ
3วัน 2คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 4 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์สิงคโปร์ TWO THEME PARK 4วัน 3คืน บิน (TR) : รหัสทัวร์ SG_TR00006
17,999 11 เม.ย. - 22 ต.ค. 63
Scoot Airline
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Scoot Airline TR869 (17.00 น. - 20.25 น.) TR868 (22.00 น. - 23.30 น.) ดอนเมือง
4วัน 3คืน
200
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ
จองด่วน