พบทัวร์ 45 โปรแกรม จีน

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์จีน Come With me จางเจียเจี้ย อู่ฮั่น จิงโจว สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน 3คืน : รหัสทัวร์ ITCCN_CZ00013
16,888 25 ก.ค. - 17 ต.ค. 66
China Southern Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
China Southern Airlines CZ5036 CZ5035 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน มหัศจรรย์ ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน : รหัสทัวร์ BICN_FD00032
18,999 03 ก.ค. - 28 ธ.ค. 67
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD 540 FD541 ดอนเมือง/ดอนเมือง
5วัน 4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน หนานหนิง หลิ่วโจว กุ้ยหลิน 5วัน 4คืน : รหัสทัวร์ WTCN_DD00002
19,900 27 มิ.ย. - 11 ต.ค. 66
Nok Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Nok Air DD 3110 DD3111 ดอนเมือง/ดอนเมือง
5วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หนานหนิง หยางซั่ว 4วัน 3คืน : รหัสทัวร์ ZGCN_DD00004
19,990 24 ก.ค. - 20 ต.ค. 66
Nok Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Nok Air DD3110 DD3111 ดอนเมือง/ดอนเมือง
4วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน CHINA กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง 5วัน 4คืน : รหัสทัวร์ KJCN_DD00003
21,999 10 ก.ค. - 23 ต.ค. 66
Nok Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Nok Air DD3110 DD3111 ดอนเมือง/ดอนเมือง
5วัน 4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน มหัศจรรย์ ปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ย 5วัน 3คืน : รหัสทัวร์ BICN_HU00001
22,999 14 ก.ค. - 13 ธ.ค. 66
Hainan Airline
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Hainan Airline HU7996 HU7996 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 4คืน : รหัสทัวร์ ZGCN_FD00034
23,990 05 ก.ค. - 04 ม.ค. 67
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD562 FD563 ดอนเมือง/ดอนเมือง
6วัน 4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 4คืน : รหัสทัวร์ BICN_FD00038
23,999 20 ก.ค. - 22 พ.ย. 66
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD562 FD563 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ BICN_8L00016
25,999 18 ก.ค. - 20 ต.ค. 66
Aeroflot
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Aeroflot 8L810 8L810 เชียงใหม่/เชียงใหม่
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน : รหัสทัวร์ GOCN_CA00015
27,888 03 ก.ค. - 20 ต.ค. 66
Air China
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air China CA980 CA959 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
5วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ ADCN_FD00037
24,900 19 ก.ค. - 20 มี.ค. 67
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD582 FD583 ดอนเมือง/ดอนเมือง
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ FMSCN_KY00015
24,990 29 มิ.ย. - 19 ม.ค. 67
Bamboo Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bamboo Airways KY8370 KY8369 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 13 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ BICN_FD00031
26,999 30 มิ.ย. - 29 ธ.ค. 66
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD582 FD583 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ ZGCN_FD00033
26,990 05 ก.ค. - 29 ธ.ค. 66
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD582 FD583 ดอนเมือง/ดอนเมือง
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ GOCN_FD00036
26,900 18 ก.ค. - 30 ธ.ค. 66
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD582 FD583 ดอนเมือง/ดอนเมือง
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ BICN_KY00016
28,999 30 มิ.ย. - 18 ม.ค. 67
Bamboo Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bamboo Airways KY8370 KY8370 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ GOCN_CA00016
33,900 03 ก.ค. - 22 ต.ค. 66
Air China
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air China CA472 CA471 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ BICN_9C00010
33,999 20 ก.ค. - 11 ต.ค. 66
Spring Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Spring Airlines 9C7502 9C7501 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว 5วัน 4คืน : รหัสทัวร์ GOCN_TG00046
29,900 03 ก.ค. - 18 ต.ค. 66
Thai Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG664 TG665 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
5วัน 4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วไจ้โกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ ZGCN_8L00015
30,990 05 ก.ค. - 23 ต.ค. 66
Lucky Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Lucky Air 8L812 8L811 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน 5วัน 4คืน : รหัสทัวร์ ZGCN_9C00007
30,990 05 ก.ค. - 21 ต.ค. 66
Spring Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Spring Airlines 9C7456 9C7455 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
5วัน 4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 6วัน 4คืน : รหัสทัวร์ SHCN_CA00019
32,999 06 ก.ค. - 19 ต.ค. 66
Air China
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air China CA806 CA979 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน AUTUMN KUNMING คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ T2GCN_KY00017
29,999 03 ก.ค. - 25 พ.ย. 66
Bamboo Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Bamboo Airways KY8370 KY8369 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน หนานหนิง หลิ่วโจว ปาหม่า-น้ำตกเต๋อเทียน 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ WTCN_9C00006
30,900 27 มิ.ย. - 27 ต.ค. 66
Spring Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Spring Airlines ดอนเมือง/ดอนเมือง
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ ZGCN_9C00009
30,990 06 ก.ค. - 23 ต.ค. 66
Spring Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Spring Airlines 9C7502 9C7501 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ ZGCN_TG00049
33,990 05 ก.ค. - 21 ธ.ค. 66
Thai Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG618 TG619 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ EP 2 5วัน 4คืน : รหัสทัวร์ ZGCN_TG00048
30,990 05 ก.ค. - 16 พ.ย. 66
Thai Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG614 TG615 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
5วัน 4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 20 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาอุทยาน 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ ZGCN_9C00008
31,990 06 ก.ค. - 23 ต.ค. 66
Spring Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Spring Airlines 9C7502 9C7501 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 31990 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 134 4วัน 3คืน : รหัสทัวร์ SHCN_CZ00008
32,999 30 มิ.ย. - 14 ต.ค. 66
China Southern Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
China Southern Airlines CZ 3082 CZ 363 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
4วัน 3คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ PDHCN_VZ00009
35,500 30 มิ.ย. - 20 ต.ค. 66
Vietjet Air
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Vietjet Air VZ3694 VZ369 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ WTCN_TG00043
40,900 27 มิ.ย. - 26 ต.ค. 66
Thai Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG 618 TG619 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน อู่ฮั่น จิงโจว 5วัน 4คืน : รหัสทัวร์ WTCN_FD00028
35,900 27 มิ.ย. - 26 ต.ค. 66
Air Asia
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air Asia FD570 FD 573 ดอนเมือง/ดอนเมือง
5วัน 4คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 13 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูผาหิมะการ์เซียต้ากู่ปิงชวน 7วัน 6คืน : รหัสทัวร์ GOCN_CA00023
38,900 18 ก.ค. - 22 ต.ค. 66
Air China
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Air China CA472 CA471 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
7วัน 6คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน CHINA เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เที่ยว 2 สวนสนุก 6วัน 5คืน : รหัสทัวร์ KJCN_JD00003
37,999 14 ก.ค. - 22 ต.ค. 66
Capital Airlines
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Capital Airlines JD418 JD391 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
6วัน 5คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ
จองด่วน
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน : รหัสทัวร์ GOCN_TG00054
38,800 18 ก.ค. - 21 ธ.ค. 66
Thai Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Thai Airways TG618 TG619 สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
8วัน 7คืน  
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ
จองด่วน